Ylemmät amk-tutkinnot

Karelian ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Yamk-tutkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä. Yamk-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

YAMK-tutkinto opiskellaan monimuoto-opiskeluna, jossa on keskimäärin kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähipäiviä täydennetään omaehtoisella opiskelulla, etätehtävillä ja verkossa tapahtuvalla ohjauksella. Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelu onnistuu myös työn ohessa.

Opiskelijoillamme on monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa kansainvälisyysosaamistaan. Tavoitteesi mukaisesti voit suorittaa tutkinnon osia englanniksi tai liittää opintoihin opiskelujakson ulkomaisessa korkeakoulussa. Kansainvälisyysnäkökulma on vahvasti mukana myös eri alojen opetuksessa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Hakukelpoisuuden saa koulutuskohtaisesti määritellyllä pohjakoulutuksella sekä tutkinnon jälkeisellä kahden vuoden työkokemuksella.