Ura- ja työelämäpalvelut

Urapalvelut on suunnattu palvelemaan Karelian tutkinto-opiskelijoita ja Kareliasta valmistuneita alumneja. Palveluiden tavoitteena on tukea valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa saattamaan opintonsa loppuun ja työllistymään valmistumisensa jälkeen. Opiskelijoille tarjotaan tehostettua uravalmennusta ja työllistymisen tukipalveluja. 

Urapalvelut

Tehostettu uravalmennus:

 • vahvistaa opiskelijan urasuunnittelu- ja työelämätaitoja
 • tukee opiskelijan valmistumista tavoiteajassa
 • tukee opiskelijan sujuvaa työelämään siirtymistä ja työllistymistä
 • uravalmennus ei anna valmiita vastauksia, vaan tukee opiskelijaa ideoimaan ja tekemään omat suunnitelmansa ja päätöksensä.
 • uravalmennus ei ota kantaa eikä tee päätöksiä opiskelijan puolesta, mutta auttaa punnitsemaan eri vaihtoehtoja.

Tehostettu uravalmennus on tarkoitettu opintojen loppuvaiheen opiskelijoille, joilla on haasteita opintojen loppuun saattamisessa ja/tai valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä.Tehostettuun uravalmennukseen hakeudutaan joko suoraan opiskelijan omasta aloitteesta tai vaihtoehtoisesti ohjaustoimijan tukemana.Valmennus on luottamuksellista, henkilökohtaista keskustelua, jonka aikana yhdessä opiskelijan kanssa selvitetään hänen lähtötilanteensa ja asetetaan tavoitteet valmennukselle.Yhtä opiskelijaa kohden on käytettävissä tarpeiden mukaan 1–3 tapaamiskertaa á 60 min. Valmennus sisältää keskustelua ja tavoitteisiin sopivia tehtäviä, joiden avulla tuetaan ja seurataan opiskelijan tavoitteisiin pääsyä.

Itsenäisen urasuunnittelun tueksi löydät tältä sivustolta seuraavat osiot:

 • urasuunnittelu
 • oman osaamisen tunnistaminen
 • työpaikat ja työnhaun kanavat
 • työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt
 • sosiaalinen media työnhaussa
 • työnhakutaidot 

Edellä mainittuja sivuja täydennetään helmi-maaliskuun ajan.

Uravalmentajat

Satu Saarinen, satu.saarinen(at)urapalvelut.fi

Opiskelija! Jos olet valmistumisvaiheessa ja haluat tukea urasuunnitelmiisi ja työnhakuusi liittyen, ota yhteyttä.

Maahanmuuttajien ohjaus

SIMHE-Karelian yksilöllinen ohjaus on tarkoitettu maahanmuuttaneille, joilla on korkeakoulututkinto tai jotka haluavat opiskella korkeakoulussa. Ohjauskeskusteluissa saat ohjausta sopivimmille ja tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille kotoutumisen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoittaa henkilökohtaista keskustelua ohjaajan kanssa sinun koulutuksesta ja ammatista sekä työtä ja opiskelua koskevista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opiskelupaikka korkeakoulussa Suomessa 
 • miten sinun osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiskelussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulutuksella ja osaamisella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opiskella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikaisemman tutkintoni rinnastamista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilaisia muita opiskelu- tai työvaihtoehtoja. 


Lisätietoja maahanmuuttajien ohjauspalveluist

Maahanmuuttajien ohjaajat

SIMHE-Kareliassa ohjausta antavat Hannele Niskanen ja Kirsi Autio. Yksilöllistä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen simhe@karelia.fi tai puhelimella +358505750823.