Työvoimakoulutus ja valmennus

Vahvista asemaasi työelämässä työvoimakoulutuksella ja valmennuksella

Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä edistää työllistymistä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille. Käytännönläheisellä koulutuksella täydennetään aiemmin hankittua ammattitaitoa.

Työ- ja elinkeinohallinto rahoittaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan, sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. TE-toimisto valitsee koulutukseen pääsevät opiskelijat.

Valmennusten tehtävänä on tukea työllistymistä lyhytkestoisilla työnhaku‑, ura- ja työhönvalmennuksilla. Palvelut ovat osallistujille maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Haettavat työvoimakoulutukset ja valmennukset

Haettavana olevat työvoimakoulutukset ja valmennukset TE-palvelujen sivuilla: www.te-palvelut.fi

Älykkäästi töihin — Tulevaisuuden työn osaaja ‑koulutus

Täydennä osaamistasi tulevaisuuden työn tiedoilla ja taidoilla. Vastaa osaamisellasi digitalisaation ja työn murroksen tuomiin haasteisiin, jotka asettavat uudenlaisia osaamisvaatimuksia korkeakoulutetuille työnhakijoille. Digitalisaatio, työn murros ja ilmaston muutos asettavat uudenlaisia osaamisvaatimuksia korkeakoulutetuille, jotka pyrkivät eri alojen esimies- ja johtotehtäviin sekä asiantuntijatyöhön.

Lue lisää koulutuksesta

Älykkäästi töihin — Projektiosaajakoulutus

Haluatko kehittää projektitoiminnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimityöskentelystä ja yritysyhteistyöstä? Älykkäästi töihin ‑projektiosaajakoulutus on väyläsi työelämään. Voit tämän koulutuksen kautta suuntautua sinua kiinnostaviin tehtäviin ja samalla päivittää osaamisesi tulevaisuuden projektiosaamisen taidolla ja tiedoilla. Valmennuksessa perehdyt käytännön tiimityöhön ja työelämän projektiin sekä rakennat omaa ja yrityksen tavoitteita täydentävän tehtävänkuvan.

Lue lisää koulutuksesta

Älykkäästi työuralle ‑valmennus

Haluatko edetä kohti unelmiasi? Oletko 17 – 29 vuotias nuori vailla ammatillista koulutusta tai haluatko vaihtaa alaa? Haluatko kirkastaa uravalintaasi tai pohtia työllistymistäsi? Älykkäästi työuralle ‑valmennuksessa saat realistiset ja konkreettiset askelmerkit oman urapolkusi rakentamiseen.

Lue lisää valmennuksesta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vuoden 2010 alusta lähtien on voinut tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tukemisesta sovitaan TE-toimistossa. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitokselta.

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167