Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vaikuttavaa TKI-toimintaa — yhteistyöllä tuloksia

Kareliassa TKI-toimintaa toteutetaan tutkimus- ja kehittämisprojekteina sekä osana opetusta toimeksiantojen, harjoitteluiden tai opinnäytetöiden muodossa. Tavoitteena on osallistua yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, vahvistaa alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asiantuntijuutta Kareliassa. Keskeisiä kehittämiskumppaneita TKI-toiminnassa ovat yritys- ja elinkeinotoimijat sekä muut sidosryhmät. Tärkeä osa laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaamme ovat myös kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot. Ammattikorkeakoulussa myös opiskelijat osallistuvat TKI-toimintaan. Opiskelijoiden osallistuminen TKI-toimintaan vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä työelämän kehittämisosaamista. TKI-projektien toimia integroidaan opintojaksoihin, harjoitteluihin, opinnäytetöihin sekä YAMK ‑opintoihin. TKI-toiminnan tuloksia tehdään näkyväksi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mm. erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien, viestintä- ja julkaisutoiminnan avulla.

Tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeet nousevat yhteiskunnallisista haasteista, yritys- ja työelämästä sekä omasta toiminnastamme. Tavoitteena on sekä uusien että jo olemassa olevien palveluiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehittäminen sekä käytännön haasteiden ratkaiseminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa uutta tietoa ja osaamista yritys- ja työelämään sekä opetuksen sisältöihin ja työtapoihin.

Karelia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminta liittyy strategisiin valintoihin:

- Osaamisella elinvoimaa työelämään
- Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä
- Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle
- Älykästä tuotantoa ja palveluja
- Hiilineutraaleja ratkaisuja

Esimerkkejä TKI-toiminnasta:

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@karelia.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Anne Ilvonen
tutkimus- ja kehittämisjohtaja
puh. 050 311 6314

Marika Turkia
TKI-asiantuntija
puh. 050 409 6026
Kansallisen TKI-toiminnan ja hankevalmistelun koordinointi sekä tukipalvelut

Liisa Timonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
puh. 050 591 3397
Kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, kumppanuudet ja koulutusvienti