Toimitilat ja tilojen vuokraus

Karelia-ammattikorkeakoulu toimii kahdella kampuksella, Tikkarinteellä ja Wärtsilässä. Molemmilla kampuksilla on info-piste, jossa palvelee vahtimestari. Vahtimestareilta saa opastusta ja lisätietoa mm. tilojen sijainnista ja pysäköinnistä. Kaikilla kampuksilla on myös 150–200 ‑paikkainen henkilöstö- ja opiskelijaravintola.

Karelia-ammattikorkeakoulun tiloja vuokrataan ulkopuolisten käyttöön silloin kun niissä ei järjestetä opetusta. Tilat ovat erikokoisia teoria- ja atk-luokkatiloja, auditorioita, erilaisia laboratorioita, neuvottelutiloja ja henkilöstön työtiloja. Tilat ovat opetuskäytössä arkipäivisin, mutta tiloja voi olla myös vapaana ja vuokrattavissa ulkopuolisille. Useimmiten vuokrataan mm. auditorioita ja atk-luokkatiloja, mutta myös muut tilat ovat vuokrattavissa. Täyttämällä tilanvarauslomakkeen saamme tarvittavat tiedot tilan ennakkovarauksen. Lähetämme Teille tarjouksen ennakkovarauksesta sähköpostitse.

Tilojen vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä vahtimestari Veli-Matti Raassinaan, puh. 050 326 8462, VeliMatti.Raassina@karelia.fi

Käyttökorvaushinnasto (hinnastossa punaisella olevat luvut ovat koronan turvallisuusvälit huomioiva henkilömäärä tilassa)

Huom. Karelian tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille. Lue lisää Karelian Koronainfosivulta.

Pysäköinti kampuksilla

Tikkarinne-kampus (pysäköintivalvonnan piirissä)

Wärtsilä-kampus (pysäköintivalvonnan piirissä)

Toimitilaturvallisuus

Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan mahdollisimman hyvin. Turvallisuusasioista vastaa toimitilapäällikkö. Kampusten turvallisuusasioissa kannattaa ottaa yhteyttä ensisijaisesti vahtimestariin. Pelastussuunnitelma on kunkin kampuksen vahtimestarilla. Myös kampusten henkilöstö tuntee pelastussuunnitelman ja osaa  toimia asian vaatimalla tavalla ongelma- ja häiriötilanteissa huomioiden myös kampuksella olevat vieraat. Jokaisen luokkatilan sekä auditorion ja ravintolan ulosmenokohdassa on poistumistieopaste, joka kertoo poistumistiereitin ja lähimpien sammuttimien sijainnin. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa tilanteen mukaisella keskusradiokuulutuksella.

Yhteystiedot

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 592 8138
Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3, 80200 Joensuu  Veli-Matti Raassina, puh.  050 326 8462

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) karelia.fi