Opiskelijatyöt

Opiskelija on voimavara yrityksellesi

Opiskelijamme etsivät jatkuvasti työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Opiskelijaryhmät tekevät mielellään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa myös erilaisten opintojaksojen aikana. Voit antaa opiskelijoille ja heitä ohjaaville opettajille tehtäväksi käytännön tarpeesta syntyviä projekteja. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat: opiskelijat voivat ottaa tuntumaa työelämään ja yritykset pääsevät hyödyntämään tulevaisuuden tekijöiden osaamista ja tuoreita näkökulmia.

Ota yhteyttä suoraan meihin tai tutustu opiskelijatoihin.fi-palveluun. Palvelussa näet opiskelijoiden työnhakuilmoituksia ja voit jättää oman ilmoituksesi osa-aikatyö‑, työharjoittelu‑, työssäoppimis- tai opinnäytetyöpaikasta.

Työharjoittelut

Työharjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä käytännöistämme työelämän kanssa. Harjoittelun aikana opiskelijamme pääsevät hyödyntämään oppimaansa käytännön työssä ja näyttämään omaa osaamistaan. Harjoitteluun sisältyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne palvelevat työnantajan tarpeita ja samalla vastaavat koulutuksen edellyttämiä ja opiskelijan omia tavoitteita. Jos yritykselläsi on kansainvälistä toimintaa, on mahdollista saada harjoittelijoita myös ulkomaille tai hyödyntää Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden osaamista. Usein opiskelijat tekevät myös opinnäytetyönsä samalle organisaatiolle harjoittelunsa jälkeen.
Lue lisää työharjoitteluista

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt tarjoavat yrityksille, organisaatioille ja hankkeille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoidemme osaamista. Yleensä opintojen loppuvaiheessa suoritettavat opinnäytetyöt ovat työelämää palvelevia tutkimus‑, suunnittelu‑, valmistus- ja kehittämistehtäviä, jotka voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. Alempaan amk-tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa noin 2–4 kuukauden päätoimista työskentelyä. Ylemmässä korkeakoulututkinnossa laajuus on puolestaan 30 opintopistettä, mikä vastaa noin puolen vuoden työskentelyä.
Lue lisää opinnäytetöistä

Opiskelijaprojektit

Työelämälähtöisyys näkyy opetuksessamme myös erityyppisten opiskelijaprojektien muodossa. Näiden projektien puitteissa työnantajien edustajille avautuu mainio tilaisuus saada osaavat ja innokkaat opiskelijamme avukseen. Projektien lopputuloksina saat ratkaisuja ja ideoita juuri siihen käytännön ongelmaan, jonka olet itse määritellyt, olipa kyse esimerkiksi markkinoinnin suunnittelusta tai tuotekehityksestä. Työn laajuus, aikataulutus ja toteutustavat sovitaan aina yhdessä tilanteen mukaan.
Lue lisää opiskelijaprojekteista

Rekrytointi

Yhteistyö kanssamme tarjoaa erinomaisen rekrytointikanavan. Valmistuvilla opiskelijoilla on tuoretta tietoa, taitoa ja intoa päästä soveltamaan osaamistaan työelämään. Ilmoita avoimista tehtävistä meille, autamme mielellämme löytämään oikeanlaisen osaajan.

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi