Opiskelijaksi

Ylihuomisen osaaminen tietoa ja tekoja sekä nykyisen ajattelemista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimillisen osaamisen saumatonta yhteispeliä. Näistä aineksista rakennetaan tulevaisuuden ainutlaatuisia ratkaisuja ja palveluja työelämän tarpeisiin. Karelia-ammattikorkeakoulusta saat tarvitsemasi osaamisen, jonka avulla työllistyt ammattilaiseksi ja ylihuomisen työelämän kehittäjäksi.

AMK-tutkinnot

Karelia-ammattikorkeakoulussa voit opiskella amk-tutkinnon seitsemällä eri koulutusalalla. Englanniksi voit opiskella kahdessa eri koulutuksessa. Opetusta järjestetään päivätoteutuksena, monimuotototeutuksena sekä verkkotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa opiskelu on mahdollista työn ohessa. Verkkototeutuksessa kaikki opiskelu on mahdollista verkon välityksellä.

Sinulle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), jossa huomioidaan mahdollinen aiemmin hankittu osaamisesi. Luvassa on monipuolisia opintokokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työharjoittelujaksoja. Saat tilaisuuden myös opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Karelia-ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan.

  • Yamk-tutkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä. 
  • Yamk-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.
  • Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa on keskimäärin kaksi lähipäivää kuukaudessa. Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen ‑koulutus on mahdollista opiskella kokonaisuudessaan verkossa.
  • Opiskelu onnistuu myös työn ohessa.
  • Hakukelpoisuuden saa koulutuskohtaisesti määritellyllä pohjakoulutuksella sekä tutkinnon jälkeisellä kahden vuoden työkokemuksella.

Hakeminen

sivulta löydät tiedot yhteishakujen ajankohdista, valintakokeista ja tulosten ilmoittamisesta.

Hakijapalvelut

palvelee sinua kaikissa koulutukseen ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä kuten AMK- ja YAMK-tutkinnot, erillishaut ja siirtohaku.

Opiskelu Kareliassa

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Opiskellessasi mielenkiintoisia asioita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti rakennat oman asiantuntijuutesi perustaa ja luot kontakteja. Valitse sinulle sopivin opiskeluvaihtoehto ja opiskele ylihuomisen osaajaksi.

Opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelmat, opintojaksojen kuvaukset sekä opintojaksojen vuosittaiset toteutustiedot. Opinto-opas löytyy osoitteesta https://opinto-opas.karelia.fi/

Jatkuva oppiminen

Kareliassa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla paljon kaikille avointa opetusta ja joustavia itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla hankit itsellesi lisäkoulutusta, edistät ammatillista kehittymistäsi tai vain opiskelet sinua kiinnostavia asioita.

Avoin AMK

Avoimessa voit opiskella AMK- ja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Opiskelu avoimessa on samanlaista kuin ammattikorkeakoulun opiskelu yleensä

Erikoistumis-
koulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. 

Täydennys-
koulutus

Järjestämme täydennyskoulutusta yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. 
Toteutuksessa hyödynnämme asiantuntijoidemme osaamista sekä työelämäyhteyksiä.

https://www.youtube.com/watch?v=3AqDm0RxHKQ&list=PL2nW_OFXKkTSWO5s4LZTBGQW9psZFiZdF&index=1

Lue hakuesite 2021