Muu koulutus

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää tutkintoon johtavien AMK-koulutusten ja ylempien AMK-koulutusten lisäksi myös muuta koulutusta.

Täydennyskoulutusta järjestetään yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yrityskoulutukset voivat sisältää lyhyitä henkilöstökoulutuksia tai laajempia koulutuskokonaisuuksia ja kehittämishankkeita tarpeen mukaan.

Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä edistää työllistymistä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa hankintaa taitoja ja osaamista korkeakoulussa opiskelua varten. Koulutuksen pääpaino on opinnoissa tarvittavan suomen kielen vahvistamisessa.

Klikkaa alla olevia linkkejä ja tutustu koulutuksiin!

Työvoima-
koulutukset

Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Maahanmuuttaja-
koulutukset

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa hankit taitoja ja osaamista korkeakoulussa opiskelua varten.

Täydennys-
koulutukset

Järjestämme täydennyskoulutusta yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Toteutuksessa hyödynnämme asiantuntijoidemme osaamista sekä työelämäyhteyksiä.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.