Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Maahanmuuttajille suunnatut palvelut ja hankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Karelia-ammattikorkeakoulun yhdeksi maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä korkeakouluopintohin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille. Lisäksi tavaoitteena on kehittää maahanmuuttajille suunnattua toimintaa hankkeiden avulla. Tavoitteena on maahanmuuttajien koulutuspolkujen, työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen. Toiminta on osa valtakunnallista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) – toimintaa. 

Opetushallitus: Korkeakoulujen SIMHE palvelut

Ohjauspalvelut

Karelia-amk tarjoaa ilmaista SIMHE(Supporting Immigrants in Higher Education) ‑ohjauspalvelua korkeakoulutetuille ja korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen alueella.

SIMHE ohjaus tarkoittaa henkilökohtaista keskustelua ohjaajan kanssa kasvotusten tai etäyhteydellä. Ohjaus on tarkoitettu maahanmuuttotaustaisille henkilöille, jotka haluavat tietää:

• miten löytää opiskelupaikka korkeakoulussa Suomessa ja mitä siihen vaaditaan
• miten ulkomailla hankittu tutkinto, osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiskelussa ja työelämässä Suomessa
• milloin ja miten pitää hakea tutkinnon tunnustamis- ja rinnastamispäätöstä ja mitä tehdään ehdollisen päätöksen jälkeen
• miten omalla koulutuksella ja osaamisella saa töitä Suomessa 
• miten ja missä voi opiskella lisää asiantuntijatason suomen kieltä

SIMHE-Kareliassa ohjausta antaa Hannele Niskanen ja Kirsi Autio. Yksilöllistä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen simhe@karelia.fi tai puhelimella +358505750823.

Katso SIMHE palveluista tästä videosta

Lisää tietoja nettisivuillamme: Maahanmuuttajien ohjauspalvelut

https://www.facebook.com/simhekarelia/

SIMHE-Karelia esittelyssä Messilive.fi lähetyksessä

Yhteystiedot

Ohjauspyynnöt simhe@karelia.fi

Koulutukset

Lisätietoja maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista täältä https://karelia.meitademo.fi/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus/

Maahanmuuttajille suunnatut hankkeet

» SIMHEapp II

» SIMHEmalli

MOKOMA