KAVA-asiantuntijatehtäviin valmentava koulutus kansainvälisille osaajille 1.4.2021–30.9.2021, 30 op

Huhtikuun alussa 2021 käynnistyy uusi, puolen vuoden valmentava koulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

Koulutuksen tavoitteena on

  • lisätä yhteyksiä työelämään
  • auttaa oman alan asiantuntijaverkoston rakentamisessa
  • vahvistaa urataitoja
  • vahvistaa asiantuntijatehtävissä vaadittavaa suomen kieltä

Hakijoiden suomen kielitaidon lähtötaso on B1.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti osin etä- ja osin lähiopetuksena Joensuussa, Kuopiossa tai Iisalmessa. Opiskelija voi itse valita, millä paikkakunnalla osallistuu lähiopetukseen. Opiskelu on päätoimista. Mutta jos opiskelija ei voi opiskella päätoimisesti, koulutuksen voi suorittaa myös sivutoimisena. Silloin opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

HAKU KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hakuaika on 18.1.–1.3.2021.

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake osoitteessa: tinyurl.com/kava21

Valintakokeet:

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on kahtena päivänä.

3.3. Ryhmähaastattelu ja kirjallinen tehtävä

4.3. Yksilöhaastattelu

Valintakokeet pidetään etäyhteydellä (Teams). Valintakokeeseen osallistujalla pitää olla tietokone, jossa on mikrofoni, kaiutin ja kamera. Tarkemmat ohjeet lähetetään 2.3. sähköpostilla.

Lisätietoja koulutuksesta antavat:

Karelia-ammattikorkeakoulu, Kirsi Autio, kirsi.autio@karelia.fi, puh. 050 467 9219

Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaja Rahkema, kaja.rahkema@savonia.fi, puh. 044 785 6330

Itä-Suomen yliopisto, Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi, puh. 050 322 8644

Koulutus on osa Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistä MOKOMA-hanketta (Monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille), jota toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen erityisavustuksella.

Erillishaku maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa. Hakuaika on 15.4. — 15.5.2021. Lue lisää.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, 30 op, 6 kuukautta

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa hankit taitoja ja osaamista korkeakoulussa opiskelua varten. Koulutuksen pääpaino on opinnoissa tarvittavan suomen kielen vahvistamisessa. Koulutuksessa kehität opiskelutaitojasi ja tutustut itseäsi kiinnostavaan koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun on haettava normaalin hakumenettelyn kautta.

Katso koulutusta esittelevä VIDEO

Seuraava koulutus alkaa 1.11.2021. Hakuaika koulutukseen on 10.6. — 20.9.2021.

» lue lisää

Kysy lisää

Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi
puh. +358 50 5750823

Suomen kielen opinnot:

Avoin amk kurssit:

Mediasuomi

Kahville! Kielikahvila 1

Non niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2