Koronainfo

Joensuun työssäkäyntialue (Joensuu, Liperi ja Kontiolahti) on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Tämä tarkoittaa, että Karelia jatkaa toimintamallia, jossa olemme etäopetuksessa lukuun ottamatta välttämätöntä lähiopetusta, laboratorio- tai tutkimusympäristöjen käyttöä tai kampusten erikoistiloja vaativaa opetusta. 

Karelian henkilöstö työskentelee joko kampuksilla tai etätyössä, riippuen siitä mikä on työn kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Etätyötä on mahdollista tehdä myös omassa työhuoneessa tai esim. tyhjässä luokkahuoneessa. Etätyössä noudatetaan voimassaolevaa etätyöohjetta.

Pohjois-Karjalassa on vahva suositus siitä, että yli 20 hengen kokoontumisia ei järjestetä ja tämä koskee myös Kareliaa. Ulkopuolisia tapahtumia ei toistaiseksi järjestetä Karelian kampuksilla. Myös kokouksissa suositaan aina etäkokouksia. Huom. Karelian tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Kareliassa päivittäin. Johto kokoontuu säännöllisesti tilannekuvapalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Näitä turvaohjeita päivitetään aktiivisesti.

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

THL:n uuden suosituksen mukaisesti, 22.1.2021 alkaen myös Karelian vahva suositus on, että kampuksilla pidetään yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää entisestään. Erityisesti käytävillä, ruokalassa ja aulatiloissa tai jonottaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja oleskelun näissä tiloissa toivotaan rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään desinfioimalla kädet.

Opetus- ja tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Suo­ja­va­rus­tei­den käytön vahva suositus

Kampuksilla on vahva maskisuositus, joka tarkoittaa, että kampuksella liikuttaessa käytetään aina maskia. Jos työhuoneissa tai kokoustiloissa työskentelee useampi kuin yksi henkilö, tulee kaikkien tilassa olevien pitää hengityssuojainta. Yksin työskennellessä voi olla ilman maskia. Myös opetustilanteissa kampuksilla on pidettävä hengityssuojaimia (maski tai visiiri), ml. opetus omalta työpisteeltä useamman hengen työhuoneissa.

Suosittelemme maskia myös seuraavissa tilanteissa:

  • opiskelijoiden harjoittelut, silloin kun harjoittelupaikassa on maskisuositus.
  • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteiskuljetus maastokursseille).
  • Henkilöstön tekemät työmatkat julkisilla kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä, joissa ei ole mahdollista pitää turvaväliä.

Harjoittelussa olevien opiskelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikan suojavälineisiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Karelia tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle kasvomaskit ja tarvittaessa myös suojakäsineet. Myös oman maskin käyttö on mahdollista. Suojavarusteita saa kampusten infosta. Karelian tarjoamia kasvomaskeja saa käyttää vain työ- ja opiskelutehtävissä, ei yksityiskäytössä. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten mahdollisesti tarvittavat hengityssuojaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse.

THL:n ohje kasvomaskin käytöstä kansalaisille (linkki).

Palvelut kam­puk­sil­la

  • Tikkarinne: E‑talon pääovi on auki ma-to klo 7.00 – 18.00 ja pe 7.00–17.00.
  • Wärtsilä: Seuraavat ovet ovat auki: Karjalankadun pääovi, Kontionkadun puolella oleva invaovi, D‑talon pääovi. Lisäksi Mitta oy:n ovi, joka on C‑talon päädyssä. Ovet ovat auki klo 7.00 — 16.30. Muut ovet on lukittu.
  • Opiskelijapalvelutkirjasto ja tenttiakvaario palvelevat rajoitetusti. Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
  • Kuntosali ja muut mahdolliset liikuntatilat ovat poissa muusta kuin opetuskäytöstä.
  • Opintokuraattorin vastaanotto toimii tällä hetkellä etäyhteydellä. Tapaamisen kuraattorille voi varata sähköisestä ajanvarauskalenterista. 
  • Henkilöstön työterveyshuolto on Siun työterveydessä. Työterveyspalvelut ajanvarauksella ma — to klo 9.00 — 16.00 ja pe 8.00 — 14.00, p. 013 2456000 tai netissä https://omaaika.siuntyoterveys.fi/​

Opiskelijaravintolat Solina ja Wire

Ravintola Solina on auki, mutta ravintola Wire on suljettuna toistaiseksi. Itsepalvelukahvila on avoinna klo 7.45 lähtien koko päivän ja lounas on tarjolla klo 10.30 ‑12.30. Seuraa ravintoloiden tiedotteita Facebookista, Instagramista ja ravintoloiden nettisivuilta. 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon voit varata ajan YTHS:n sähköisen ajanvarauksen kautta.

Sairaana, oireisena tai altistuneena ei tulla kampukselle

Sairaana, oireisena tai altistuneena ei Karelian kampuksille saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä koronatestaukseen.  Työntekijänä voit mennä testiin työajalla. Noudata testaustilanteesta mukaan saamiasi ohjeita. Mikäli saat positiivisen testituloksen tai sinut on asetettu karanteeniin, sinun tulee ilmoittaa asiasta heti turvallisuus@karelia.fi ‑sähköpostiin sekä lisäksi työntekijänä esimiehellesi ja opiskelijana opettajatuutorillesi joko puhelimitse tai sähköpostitse.  Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi ‑sivuston kautta. Siun soten koronasivustolta löytyy toimintaohjeet Siun soten alueella.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsienpesumahdollisuuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saatavilla käytävillä, opiskelijaruokaloissa sekä muissa yhteisissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojautumisesta THL:n sivuilta.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat ilmoittavat asiasta opettajatutorille tai opolle ja niille opettajille, kenen kursseille ei pysty normaalisti osallistumaan.  Todistus riskiryhmään kuulumisesta esitetään tarvittaessa. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Henkilöstö noudattaa työssään Karelian turvaohjeita ja etätyöohjetta. Mikäli työntekijä kuuluu riskiryhmään ja on saanut työterveydestä etätyöhön liittyvän suosituksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdollisesta laajemmasta etätyön tekemisestä.

Lisätietoa riskiryhmistä THL:n sivuilla.

Siivous ja pintojen pyyhkiminen

Siivousta on tehostettu Kareliassa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina. Yhteiseksi toimeksi suositellaan pintojen pyyhkimistä käytön jälkeen (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla). Tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja tai ‑ainetta pintojen pyyhkimiseksi. Jokainen käyttäjä vastaa osaltaan pintojen pyyhkimisestä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Matkustaminen

Kaiken työhön liittyvän matkustamisen osalta suositellaan vahvasti etäosallistumista, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa työhön liittyvästä matkustamisesta voi sopia esimiehen kanssa huomioiden yleiset turvaohjeet.

Opiskelijoita ja henkilöstöä pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

Kansainväliset vaihdot

Karelia ei ota enää kevätlukukaudella vastaan vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Karelian kansainvälisestä liikkuvuudesta vastaavat palvelut ovat yhteydessä henkilökohtaisesti niihin opiskelijoihin, joita päätös koskee. Joensuussa jo olevat vaihto-opiskelijat jatkavat opiskelua pääosin etänä.

Karelia noudattaa THL:n suositusta ja olemme peruuttaneet myös Suomesta lähtevät vaihdot tämän kevään osalta. 

Tapahtumat kam­puk­sil­la

Ulkopuolisia tapahtumia ei toistaiseksi järjestetä Karelian kampuksilla. Myös kokouksissa suositaan aina etäkokouksia. Huom. Karelian tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Karelian turvaryhmä

Turvaryhmän puhelinnumero on 013 260 6112 ja sähköposti turvallisuus@karelia.fi. Huomioita ja turvallisuuspoikkeamia voi ilmoittaa myös käytävillä olevien turvallisuushavaintolinkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyllistä lisätietoa

Päivystysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveysasemat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niinivaara, puh. (013) 330 2213. 

Valtakunnallinen neuvontanumero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

(ohje on päivitetty 28.1.2021)