Erillishaku maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat hakea tutkinto-opiskelijoiksi Karelia-ammattikorkeakoulun erillishaussa keväällä 2021. Koulutus alkaa elokuussa.

Hakuaika

Hakuaika on 15.4. — 15.5.2021. Hakemus täytetään Opintopolku.fi ‑palvelussa. Hakija voi valita enintään kolme hakukohdetta. Hakukohteet on laitettava mieluisuusjärjestykseen. Hakukohteita ei voi hakuajan päätyttyä muuttaa. Aloituspaikat hakukohteittain löytyvät Opintopolusta. Koulutukset alkavat elokuussa.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee

 • olla tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
 • sekä 30 opintopisteen laajuinen alakohtainen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka tai monialainen), kansallisten suositusten mukainen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus.

Opiskelijavalinta tehdään maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opintomenestyksen perusteella ilman erillistä valintakoetta seuraavat valintaperusteet huomioiden:

Valintaperusteet

 1. Valmentavan koulutuksen opintojaksojen keskiarvo: valmiudet korkeakouluopintoihin,
  alakohtaiset suomen kielen opinnot, alakohtainen matematiikka.
 2. Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen keskiarvo (15 opintopistettä)
 3. Valmentavan koulutuksen matematiikan arvosana.

  Valinta tehdään näiden kolmen osion tuottaman yhteispistemäärän mukaan. Yhteispistemäärän pitää olla vähintään kuusi pistettä. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään kaksi pistettä.

  Pisteytys
  arvosana 5 = 5 pistettä
  arvosana 4 = 4 pistettä
  arvosana 3 = 3 pistettä
  arvosana 2 = 2 pistettä
  arvosana 1 = 0 pistettä

  Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy seuraavasti: 1. Hakutoivejärjestys 2. Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen keskiarvo. Jos näillä kriteereillä ei saada valintajärjestystä, järjestelmä arpoo valittavan opiskelijan.

  Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi ‑palvelussa 15.4. lähtien.

  Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan touko-kesäkuussa.

  Lue lisää miten otat erillishausta opiskelupaikan vastaan.

Erillishaku kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä. 

Kun otat paikan vastaan erillishausta, et ole enää ensikertalainen. Lue lisää ensikertalaisuudesta täältä.