Erikoistumiskoulutus

Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Ne on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Asiakas- ja palveluohjaus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen.

Lue lisää »

Sairaanhoitajan vastaanottotyö 30 op

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sairaanhoitajan vastaanottotyössä vaadittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjaus sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Lue lisää »