Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projektipäällikkö Smart Event Managers ‑projektiin

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄSmart Event Managers ‑projektiin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021 — 30.6.2023. Projektissa toteutetaan tapahtumatuottamisen koulutuskokonaisuus, joka tukee tapahtumajärjestämisen ammattilaistumiskehitystä, paikkaa laajamittaista osaamisvajetta järjestäjäorganisaatioissa, systematisoi ja vakiinnuttaa ammattilaisen tapahtumajärjestämisen kompetenssiprofiileita, toimii tapahtumien kehittämisen avoimena innovaatioalustana, tukee yrittäjyyteen perustuvien toimintamuotojen kehittämistä sekä tarjoaa ja kehittää yhteistyöverkostoja osallisten tarpeisiin. Projektipäällikön keskeisimpiä työtehtäviä ovat:- projektin johtaminen asetettujen […]


Categories
Uutiset

Kutsu virtuaaliseen Tulevaisuuden työ ‑foorumiin

Tulevaisuuden työ muuttuu yhä hybridimäiseksi, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma liukuvat toistensa lomaan. Alasta riippumatta työnteon työkalut muuttuvat digitaalisiksi alustoiksi, ohjelmistopalveluiksi ja laajoiksi simulaatioympäristöiksi. Yrityksille ja organisaatioille digitalisaation seuraava aalto merkitsee entistä enemmän uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa ja palveluita erityisesti uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Samalla myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja oppiminen siirtyy luokista työn arkeen, […]


Categories
Uutiset

Voittajat ratkenneet Kierrosta kasvuun ‑tulevaisuusmyllytyksessä

Kierrosta kasvuun ‑tulevaisuusmyllytyksessä haettiin uutta käyttöä maaseudun yritysten sivuvirroille ja kolme parasta tiimiä palkittiin. Lapissa ja Pohjois-Karjalassa sijaitsevat yritykset pystyvät hyödyntämään kehitettyjä ideoita liiketoiminnassaan.  Maaseudun yritysten hyödyntämättömille sivuvirroille etsittiin uusia käyttömahdollisuuksia Kierrosta kasvuun ‑tulevaisuusmyllytyksessä eli virtuaalisessa hackathonissa helmikuussa 2021. Viittätoista sivuvirtahaastetta oli toimeksiantajien lisäksi ratkaisemassa yhteensä yli 100 osallistujaa. Pääosin yrityksiltä saaduissa toimeksiannoissa etsittiin uusia ideoita […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tietohallintopäällikkö

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2021 alkaen. Karelian tietohallinto tuottaa tietotekniikan asiantuntija‑, käyttö‑, ylläpito- ja tukipalveluita. Tietohallinnon vastuulla on ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden, tietojärjestelmien sekä konesali- ja pilvipalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Tietohallinnolla on myös tärkeä rooli Karelian digitalisaation ja tiedolla johtamisen kehittämisessä. Lisäksi tietohallinto vastaa laitteiden hankinnasta ja elinkaaren hallinnasta. Keskeisimpinä työtehtävinä ovat- kokonaisarkkitehtuurin […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Uusi korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden työllistymistä edistävä koulutus

Karelia– ja Savonia-ammattikorkeakoulut sekä Itä-Suomen yliopisto käynnistävät huhtikuussa uuden puolen vuoden mittaisen koulutuksen, jonka tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttaneiden työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.  KAVA ‑asiantuntijatehtäviin valmentava koulutus kansainvälisille osaajille toteutetaan ajalla1.4.–30.9.2021 ja se on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Haku koulutukseen on auki 1.3. saakka.  Koulutus vahvistaa osallistujien työllistymismahdollisuuksia kolmen kriittisen osa-alueen näkökulmasta. Puolet koulutuksesta on asiantuntijatyön vaatimusten kautta räätälöityä suomen kielen […]


Categories
Uutiset

Karelia-amk:n avoimen ammattikorkeakoulun suosio jatkoi kasvuaan viime vuonna

Karelia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2020. Karelian avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeli vuoden 2020 aikana lähes 5000 opiskelijaa, mikä oli lähes 2000 enemmän kuin vuonna 2019. Opintosuoritusten määrä kasvoi 45 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avoimen AMK:n opinnot kiinnostivat erityisesti työikäisiä ja opiskelijoiden keski-ikä oli 35 vuotta. — Opiskelijat hyödyntävät opinnoissa saatuja tietoja omassa työssään, työn […]


Categories
Uutiset

Karelia-amk:sta tammikuussa 2021 valmistuneet opiskelijat

Insinööri (AMK), talotekniikkaAhonen Jesse, ImatraLukkarinen Jere, Joensuu Medianomi (AMK)Rytkönen Anniina, Helsinki Restonomi (AMK)Tukiainen Lauri, Kontiolahti Sairaanhoitaja (AMK)Ikonen Ville, Joensuu Tradenomi (AMK), liiketalousLehikoinen Janina, JoensuuOjala Karoliina, TampereTahvanainen Aku, Joensuu


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maaseudun sivuvirtojen parhaat ratkaisut esille Kierrosta Kasvuun ‑tulevaisuusmyllytyksen päätöspäivässä 11.2.

Viikon mittaisessa virtuaalihackathon-tapahtumassa on etsitty ratkaisuja 15 pääosin pohjoiskarjalaisilta ja lappilaisilta yrityksiltä saatuihin toimeksiantoihin. Haasteita ratkomassa on ollut yli 100 osallistujaa. Haasteiden ratkaisut esitellään yleisölle tapahtuman päätöspäivänä torstaina 11.2. klo 12:30–15. Kaksivaiheisen karsintakierroksen parhaat ideat palkitaan rahapalkinnoilla noin klo 15.15.  Kaikille avoinna olevaa tapahtumaa pääsee seuraamaan etänä verkossa. Päätöspäivän ohjelmassa kuullaan lisäksi esityksiä jatkokehitystä tukevista rahoitusinstrumenteista.  Yrityksiltä saaduissa toimeksiannoissa etsittiin uusia ideoita […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia iskee kiinni kvanttilaskennan megatrendiin

Kvantilla tulevaisuuteen ‑webinaari järjestetään 10. helmikuuta. Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa tilaisuudessa käydään keskustelua siitä, kuinka kvanttitietokoneet ja kvanttilaskenta muuttavat tulevaisuuttamme.  Tilaisuuden avaavat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Karelian rehtori Petri Raivo. Asiantuntijoina ovat: Cristina Andersson (Kvantin ihmettelijä, tietokirjailija, Develor Productions Oy), Tua Huomo (Executive Vice President, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), Mikko Möttönen (Professori, Teknillisen fysiikan laitos, Quantum Computing and Devices, Aalto-yliopisto), Mikael Johansson (Technology Strategist, Quantum Technologies, CSC — IT Center for Science […]


Categories
Uutiset

Start Me Up ‑liikeideakilpailu on taas täällä

Start Me Up ‑liikeideakilpailu on taas täällä. Kilpailun järjestää Business Joensuu, ja Karelia-amk on yksi kilpailun yhteistyökumppaneista. Tänä vuonna palkintojen yhteisarvo on yli 60 000 €! Kilpailun ilmoittautumisaika on 1.2. ‑31.3.2021. Lue tarkemmat ohjeet kilpailun virallisilta sivuilta: https://www.businessjoensuu.fi/startmeup/ Ennen yhden tai useamman ehdotuksen lähettämistä kilpailuun, kannattaa hyödyntää kuusi vinkkiä paremman ehdotuksen laatimiseksi: https://www.draftprogram.com/2021/02/03/kuusi-vinkkia-start-me-up-liikeideakilpailuun-osallistuville/