Amk-tutkinnot

Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella amk-tutkinnon seitsemällä eri alalla:

Taiteet ja kulttuuri
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Tekniikka
Maa- ja metsätalous
Terveys ja hyvinvointi
Palveluala

Opetusta on sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa opiskelu on mahdollista työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on esimerkiksi 2 — 4 kuukaudessa. Suuri osa opiskelusta on etätyöskentelyä ja ohjausta saa verkon kautta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), jossa huomioidaan opiskelijan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen. Koulutuksesta riippuen luvassa on monipuolisia oppimisympäristöjä, työharjoittelujaksoja ja monimuoto-opiskelua. 

Kareliassa opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa kansainvälisyysosaamistaan. Englannin kielellä voit opiskella tradenomiksi International Business- ja insinööriksi Industrial Management ‑koulutuksissa. Tavoitteesi mukaisesti voit suorittaa tutkinnon osia englanniksi, liittää opintoihin opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai yhteistyöorganisaatiossa. Kansainvälisyysnäkökulma on vahvasti mukana myös eri alojen opetuksessa.