Kutsu virtuaaliseen Tulevaisuuden työ ‑foorumiin

Tulevaisuuden työ muuttuu yhä hybridimäiseksi, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma liukuvat toistensa lomaan. Alasta riippumatta työnteon työkalut muuttuvat digitaalisiksi alustoiksi, ohjelmistopalveluiksi ja laajoiksi simulaatioympäristöiksi. Yrityksille ja organisaatioille digitalisaation seuraava aalto merkitsee entistä enemmän uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa ja palveluita erityisesti uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Samalla myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja oppiminen siirtyy luokista työn arkeen, osaksi työpäivää ja työnkulkua. Tämä asettaa haasteita tuleville oppimisympäristöille, kun osaaminen kiinnittyy virtuaaliteknologioihin, etäohjaukseen- ja johtamiseen, virtuaaliympäristöissä tapahtuvaan innovaatiotyöhön sekä VR-tiloissa tapahtuvaan oppimiseen.

Näitä tulevaisuuden työhön, osaamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita pohditaan virtuaalisessa Tulevaisuuden työ ‑foorumissa, joka toteutetaan 22.3.2021 alkaen noin kuukauden ajan. Tulevaisuuden työ ‑hankkeen järjestämä foorumi on suunnattu työelämän toimijoille, yrittäjille, esihenkilöille, työntekijöille ja asiantuntijoille.  Keskustelun teemoja ovat esimerkiksi, miten työ tulee muuttumaan, millaisia osaamishaasteita ja muita vaatimuksia kohdistuu eri toimialoilla työskenteleville työntekijöiltä ja johdolle sekä millaisin uusin tavoin ja millaisissa ympäristöissä tulevaisuudessa opitaan.

Kutsumme yrityksestänne/organisaatiostanne aiheesta kiinnostuneita henkilöitä mukaan foorumin työskentelyyn. Foorumi toteutetaan virtuaalisessa Howspace-ympäristössä, johon on helppo tulla ilman kirjautumista. Henkilöiltä tarvitaan vain sähköpostiosoitteet, johon he saavat oman henkilökohtaisen linkin Howspace-ympäristöön ja ohjeistuksen foorumin työskentelyyn. Osallistuminen virtuaalisen foorumin työskentelyyn on mahdollista oman aikataulun ja innon mukaan ja vie aikaa arviolta 20 min/viikko foorumin keston ajan.

Foorumin työskentelystä kiinnostuneiden sähköpostiosoitteet pyydetään lähettämään 15.3.2021 mennessä osoitteeseen: mikko.hyttinen@karelia.fi . 

Virtuaalisen foorumin keskusteluista tehdään yhteenveto, joka lähetetään foorumin toimintaan osallistujille. Foorumin tuloksia hyödynnetään Tulevaisuuden työ ‑hankkeen työelämälähtöisessä kehittämistyössä. Keskusteluiden kautta on mahdollisuus päästä vaikuttamaan Karelia-ammattikorkeakoulun uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toimintamallien kehittämiseen. Yrityksillä ja organisaatioilla on jatkossa mahdollisuus tulla mukaan hankkeessa toteutettaviin koulutusmuotoilupilotteihin, joissa tarvelähtöisesti kokeillaan muun muassa uusia hybridisti toteutettavia henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmiä osana työn kulkua.

Tulevaisuuden työ ‑hanke (1.10.2020–30.06.2023) on Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttama kehittämiskokonaisuus, jota rahoittavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on kehittää tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa monialainen pedagoginen yhteissuunnittelumalli, jatkuvaa oppimista tukevia matalan kynnyksen koulutuspalveluja, uusia osaamisen kehittämisen ja etäohjauksen menetelmiä ja käytäntöjä sekä opettajien pedagogista osaamista vastaamaan tulevaisuuden työn vaatimuksia. Lisäksi investoidaan työelämää ja koulutusta palveleva digitaaliseen joustavuuteen perustuva virtuaaliteknologioita hyödyntävä innovaatio‑, testaus- ja kehittämisen hybridiympäristö Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilä ja Tikkarinne kampuksille.