Avoin työpaikka: projektipäällikkö Smart Event Managers ‑projektiin

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
Smart Event Managers ‑projektiin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021 — 30.6.2023.

Projektissa toteutetaan tapahtumatuottamisen koulutuskokonaisuus, joka tukee tapahtumajärjestämisen ammattilaistumiskehitystä, paikkaa laajamittaista osaamisvajetta järjestäjäorganisaatioissa, systematisoi ja vakiinnuttaa ammattilaisen tapahtumajärjestämisen kompetenssiprofiileita, toimii tapahtumien kehittämisen avoimena innovaatioalustana, tukee yrittäjyyteen perustuvien toimintamuotojen kehittämistä sekä tarjoaa ja kehittää yhteistyöverkostoja osallisten tarpeisiin.

Projektipäällikön keskeisimpiä työtehtäviä ovat:
- projektin johtaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- asiantuntijatyö tapahtumatuottamisen eri osa-alueiden osalla
- koulutustilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen kohderyhmille
- osallistuminen Karelia-amk:n koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta tapahtumatuottamisen johtamisesta.

Painotamme valinnassa:
- projektitoiminnan perusteiden hallintaa
- näyttöä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta
- valmiutta tapahtumatuottamisen eri osa-alueiden kehittämiseen
- alan verkostoja
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- suunnittelu- ja organisointitaitoja
- hyviä suullisia ja kirjallisia suomen ja englannin kielen viestintätaitoja

Tehtävä on määräaikainen ja sen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkka tehtäväkohtaisine palkanosineen on 3250–3750 euroa/kk. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuuden, vaikuttavuuden ja monipuolisuuden sekä valittavan henkilön osaamisen perusteella. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen Kuntarekryssä tiistaihin 15.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat 1.3.–12.3.2021 välisenä aikana tehtävän sisällön osalta koulutuspäällikkö Raimo Moilanen, p. 050 5855139 , s‑posti raimo.moilanen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, s‑posti: jaana.tolkki@karelia.fi